logo QA kernthema┬┤s

Onderweg

De uitkomsten van een deel van het onderzoeks- en advieswerk is vertrouwelijk. Een ander deel heeft van het onderzoeks- en advieswerk wordt gepubliceerd door de opdrachtgever. Soms neemt QA+ zelf (na overleg met de opdrachtgever) het initiatief om onderzoeksresultaten te publiceren. De uitkomsten van onderzoek worden in dat geval gebruikt voor artikelen in vaktijdschriften, wetenschappelijke tijdschriften, boeken, pamfletten. Hierna enkele voorbeelden:

crowdfunding

 

>>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie. Klik hier.

 

 

>>>Sturen door middels van prestatie indicatoren is een bekende manier om overheidsbeleid te voeren. De risico's van prestatiesturing zijn bekend uit bestuurskundig onderzoek..Een lokaal experiment met prestatiecontracten toetst of het in de praktijk werkt op het terrein van energie. Klik hier

>>>Nieuwe vormen van aanbesteding zijn voor overheden een goede manier om binnen de kaders van marktwerking tegelijkertijd publieke doelen te realiseren. Werkt het in de praktijk? Klik hier.

texel rijdt groen

>>>Lokale energiebedrijven geinitieerd door enthousiaste burgers en bedrijven geven een impuls aan energiebesparing en de opwekking van hernieuwbare energie. Maar wat zijn de kansen van deze lokale bedrijven in de energiemarkt? Kunnen ze de concurrentie aan? Een verslag aan de hand van de ervaringen van vier koplopers. Klik hier.

 

>>>Het voeren van "evidence based beleid" gaat niet vanzelf. In drie gevalstudies worden drie gevalstudies ("witte raven") beschreven en geanalyseerd. In deze gevallen is veel onderbouwend onderzoek gedaan. En of het werkt? Dat wil zeggen: het gevoerde beleid beter wordt? Klik hier.

r'dams zwembad

 

>>> Lokale overheden zijn ambitieus met hun energiebeleid. De vraag is hoe deze doelen van gemeenten gerealiseerd kunnen worden. Een verslag van een zoektocht in Rotterdam met gebruik van aanbesteding als hulpmiddel om de eigen gebouwen zonder kosten energiezuinig te maken.. Klik hier.

 

>>>Is het te mooi om waar te zijn? Investeren in energiebesparing, comfortverbetering en renovatie en dan de kosten financieren uit lagere kosten? De opdrachtgever betaalt geen geld voor de investeringen, de opdrachtnemer betaalt de investeringen. Een verslag van een lokaal experiment. Klik hier.

>>>Evidence based beleid werkt soms ook in de praktijk. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer. Bij de uitvoering van onderbouwend onderzoek en de toepassing van de uitkomsten van onderzoek kan veel mis gaan. Klik hier.

 

Onderweg

crowdfunding

>>crowdfund-platforms geven een frisse impuls aan investeringen in energiebesparing en/of hernieuwbare energie.

>>>Evidence based beleid werkt soms. Het stelt hoge eisen aan de opdrachtgever en -nemer bij onderbouwend onderzoek.